Fler rapporter och ny statistiskwebbplats om det digitala utanförskapet

2018-06-29

Under 2017 genomfördes undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet (SMFOI 2017) för att komplettera och förtydliga bilden kring digital inkludering och internetanvändning hos personer med funktionsnedsättning. Huvudrapporten publicerades i början av 2018 och nu släpps kompletterande rapporter och en statistikwebbplats.

Delaktigheten i det digitala samhället ser olika ut för olika grupper, beroende på vilka förutsättningar de har. Etablerade och traditionella undersökningar ger en god bild av svenskarnas användning av internet och digital utrustning. På grund av det begränsade urvalet och undersökningsmetoderna synliggör de dock sällan hur det egentligen ser ut för till exempel personer med funktionsnedsättning.

PTS har därför finansierat undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet (SMFOI 2017) med syftet att säkerställa att personer med olika funktionsnedsättningar och andra svårigheter blir tydligare representerade och att undersökningsmetoderna anpassas efter dessa gruppers förmågor.

Undersökningen har genererat en stor mängd data och svar, vilket bland annat har resulterat i tre rapporter, 53 statistikbilagor och en statistiskwebbplats. Huvudrapporten ”Hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet” publicerades 1 februari 2018 tillsammans med statistikbilagorna. Nu släpps rapporterna ”Användning av smarta telefoner, datorer och surfplattor” och ”Tillgång till hjälpmedel” samt statistikwebbplatsen.

Viktigt att utvecklingen av tillgänglig statistik fortsätter

Statistikwebbplatsen är ett utvecklingsprojekt som Begripsam AB genomfört på uppdrag av PTS. Syftet är att dels att tillhandahålla undersökningens stora mängd data på ett så tillgängligt sätt som möjligt samt göra det lättare att filtrera och kombinera data för att få ut resultat inom specifika områden. Framför allt är det dock viktigt att få fram exempel och sprida kunskap så att fler kan presentera data och statistik på ett sätt som är tillgängligt för fler. Därför publiceras även en dokumentationsrapport som beskriver utvecklingsarbetet, målbilden, koncept, design, krav och konstruktionslösningar.

– Det saknas goda exempel på hur man presenterar statistik och stora datamängder och samtidigt uppfylla höga krav på tillgänglighet. Det här är tänkt som en start som fler gärna får bygga vidare på eftersom behovet på mer kunskap fortfarande är stort, säger Malin Wahlquist, projektledare för undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet på PTS.

Samtliga rapporter, statistikbilagor och länk till statistikwebbplatsen finns på www.pts.se/smfoi2017


Mer information
Enheten för inkluderande it och telefoni, PTS
Telefon 08-678 55 00
e-post pts@pts.se

Mediafrågor hänvisas till PTS presstjänst, telefon 08-678 55 55

 
Bakgrund om undersökningen

PTS har tillsammans med Konsumentverket finansierat en undersökning som heter ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet.” Undersökningen är initierad och genomförd av Begripsam, ett företag och förening som består av erfarna forskare, experter och projektledare med kunskap om funktionshinderfrågor. Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har bidragit med vetenskapligt stöd och flertalet kontaktpersoner i föreningar och organisationer har bidragit med ett stort ideellt engagemang.

PTS arbetar med att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom elektronisk kommunikation och post. PTS verkar för ett samhälle där all informations- och kommunikations-teknik är inkluderande och kan användas av alla, oavsett funktionsförmåga. En central utgångspunkt i arbetet är att utgå från målgruppernas behov och att identifiera brister i tillgängligheten inom PTS område.