PTS undersöker operatörserbjudanden som kan ge bredband med minst 10 Mbit/s

2018-03-12

Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att se till att alla fasta bostäder och företag ska kunna få bredband med hastigheten 10 Mbit/s. Nu genomför myndigheten en enkätundersökning av operatörers erbjudanden och tekniska lösningar för att få underlag i sitt fortsatta arbete.

Sedan den 1 mars gäller regeringens ”bredbandsgaranti” som innebär att alla fasta bostäder och företag ska kunna ha en bredbandsanslutning på minst 10 Mbit/s. De allra flesta bostäder och företag som saknar anslutning med fast infrastruktur har i dag möjlighet att ta del av bredbandsanslutning via mobilnät och satellit.

PTS har ett uppdrag att upphandla lösningar till dem som inte kan få bredband genom marknadens försorg. Myndigheten har bedömt att det rör sig om cirka 300 hushåll och företag som kan vara aktuella för upphandling. För att bli aktuell för en åtgärd måste den enskilde ansöka till PTS.

– Vi vill underlätta för dem som vill ansöka om en åtgärd från PTS genom att samla och tillgängliggöra information om vilka lösningar som finns på marknaden. Operatörerna kommer att ha en viktig roll för att underlätta för konsumenter att hitta rätt lösning, säger Ann-Sofie Fahlgren, enhetschef på PTS.    

Operatörerna viktiga aktörer

För att bli aktuell för en åtgärd från PTS krävs att den enskilde själv säkerställer och visar för PTS att man saknar möjlighet att få bredband. Detta bör göras genom dokumenterad kontakt med operatörer för att få besked, till exempel om det går att få bredband via mobilnät med hjälp av extern antenn, eller via satellit. Detta kommer att ställa krav på operatörernas kundtjänster. PTS vill bidra med så god information som möjligt till abonnenterna, och samlar därför genom en enkätundersökning in uppgifter från anmälda operatörer om vilka erbjudanden som finns.

Särskilda tekniska lösningar

PTS frågar också i enkäten om förekomsten av särskilda tekniska lösningar som kan ge bredband där täckning från mobilnät och satellit saknas. Syftet är att undersöka marknaden inför myndighetens upphandling av lösningar. 

– Enkätundersökningen ska också ge oss mer kunskap om vilka tekniska lösningar som finns när vi ska upphandla bredband till bostäder och företag som marknaden inte kan leverera till. Åtgärden omfattar totalt upp till 60 miljoner kronor under tre års tid, säger Ann-Sofie Fahlgren.

Anmälda operatörer som inte fått enkäten kan ladda ned den här.

Grundläggande information om PTS åtgärder för att alla ska få tillgång till 10 Mbit/s finns på www.pts.se/10mbit. Där kommer mer information och anvisningar kring ansökningsförfarandet att publiceras under den närmaste tiden.

För mer information:

Olov Enström, enheten för konsumenträttigheter, 073-644 56 94

PTS presstjänst, 08-678 55 55