PTS undersöker åtgärder som påverkar åtkomst till webbplatser

2018-12-13

Post- och telestyrelsen (PTS) undersöker om internetleverantören Bahnhof vidtagit åtgärder för att påverka åtkomsten till webbplatser.

En huvudregel i EU:s bestämmelser på området är att all trafik på internet ska behandlas likvärdigt av leverantörerna av internetanslutningstjänsterna. PTS uppgift är att övervaka och se till att bestämmelserna om öppet internet, även kallat nätneutralitet, efterlevs.

Undersökning av trafikstyrningsåtgärder

PTS har noterat att internetleverantören Bahnhof har genomfört åtgärder som påverkar åtkomsten av ett antal webbplatser. Företaget har också själv kommunicerat att åtgärder har genomförts.

PTS undersöker nu vilka åtgärder som Bahnhof har genomfört och om dessa är i enlighet med bestämmelserna om öppet internet, i den så kallade TSM-förordningen. Enligt bestämmelserna får en leverantör endast undantagsvis vidta trafikstyrningsåtgärder som exempelvis blockering, ändring eller diskriminering av specifikt innehåll.

Myndigheten har nu skickat ett antal frågor till Bahnhof, som ska vara besvarade senast den 17 januari.

Mer information
Emma Närvä, enhetschef konkurrensavdelningen, tfn: 073-644 57 63
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund: EU-reglerna om öppet internet

Reglerna i förordningen ger PTS möjlighet att granska hur operatörernas affärsmetoder påverkar tillgången till ett öppet internet. Det finns också särskilda regler för vilken information som ska finnas i avtal som omfattar internetanslutningstjänster, bland annat ska leverantörer informera sina användare om hastigheter och kvalitet på ett mer detaljerat sätt. Kraven ska underlätta för konsumenter att göra välinformerade val.

EU:s regelverk (TSM-förordningen) syftar till att bevara ett öppet internet, som plattform för utveckling och innovation.

Läs mer om reglerna kring öppet internet