PTS samråder beslut och kalkylmodell med EU-kommissionen

2018-06-05

Post- och telestyrelsen (PTS) har i dag inlett samråd med EU-kommissionen om ändring av beslut till följd av en ny kalkylmodell för det fasta nätet.

I två nu gällande skyldighetsbeslut anges att de reglerade kostnadsresultat (priser) som nu tillämpas ska ändras i samband med att en ny kalkylmodell har tagits fram av PTS. Det gäller dels marknaden för lokalt tillträde, dels marknaden för fast samtalsterminering. I fråga om lokalt tillträde är det de priser som är förknippade med tillträde till Telias kopparaccessnät som gäller.

Nu har PTS tagit fram en ny kalkylmodell som ingår i samrådet med EU-kommissionen. Ändrade beslut med ny kalkylmodell och tillhörande dokumentation har tidigare samråtts med marknaden och andra intressenter. Syftet med den nya kalkylmodellen är att kunna fastställa relevanta priser inom ramen för PTS konkurrensfrämjande reglering.

Samråd med EU-kommissionen

Nu inleder PTS samråd med EU-kommissionen, en så kallad notifiering.

Klicka här för att läsa samrådet.

PTS styrelse fattar beslut om kalkylmodellen

Det är PTS styrelse som slutgiltigt beslutar de ändrade besluten och därmed fastställande av nya priser i och med den nya modellen.

Mer information
Kristian Viidas, chef PTS enhet för ekonomisk analys, 073-644 57 43
PTS presstelefon, 08-678 55 55

Om PTS konkurrensfrämjande arbete

EU har bestämt att PTS och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna ska fatta beslut om skyldigheter som operatörer med betydande marknadsinflytande ska följa. Besluten bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, och syftar till att öka konkurrensen och därmed skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna.