PTS misstänker att Telia inte följer regler för operatörsbyte

2018-05-23

I ett pågående tillsynsärende misstänker nu Post- och telestyrelsen (PTS) att Telia inte följer reglerna för hur operatörsbyten ska gå till. PTS underrättar därför bolaget.

Enligt de skyldigheter som PTS beslutat om så måste Telia genomföra så kallade operatörsbyten – alltså lämna över en kund som bytt leverantör – under förutsättning att den nya operatören gjort en rimlig begäran. Bakgrunden är att PTS bedömt att Telia har ett betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur. PTS har därför infört ett antal skyldigheter för Telia, för att förhindra ett beteende som hämmar konkurrensen.

Efter att PTS har uppmärksammats på problem med Telias process för operatörsbyten beslutade myndigheten att inleda tillsyn.

Misstanke om att regler inte följs

Under tillsynsprocessen har PTS kommit att misstänka att Telia inte följer kraven för hur bolaget ska genomföra operatörsbyten. PTS underrättar därför Telia och tydliggör de skyldigheter som gäller för bolaget.

En underrättelse innebär att PTS ger Telia möjlighet att yttra sig och ge sitt perspektiv på frågan. Senast den 25 juni 2018 ska Telia ha inkommit med ett yttrande. PTS kan därefter, vid behov, gå vidare med ett föreläggande mot Telia att förändra sitt agerande. Ett sådant föreläggande kan förenas med vite.

- Att operatörsbyten kan genomföras på ett enkelt sätt är viktigt för konkurrensen på bredbandsmarknaden. Telia får därför som reglerad aktör inte agera på ett sätt som i onödan försvårar operatörsbyten, säger Anders Öhnfeldt, stf. chef vid PTS konkurrensavdelning.

Klicka här för att läsa underrättelsen.

Mer information
Roger Gustafsson, PTS enhet för tillsyn och tvistlösning, 073-644 57 52
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om PTS konkurrensfrämjande arbete

EU har bestämt att PTS och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna ska analysera marknaden och vid behov ta fram beslut om skyldigheter som operatörer med betydande marknadsinflytande ska följa.
Besluten bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, och syftar till att öka konkurrensen och därmed skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna.

Marknaden för lokalt tillträde

Lokalt tillträde i grossistledet innebär att operatörer kan koppla samman sitt eget nät med sina slutkunder genom att köpa tillträde till den del av Telia Soneras nät som når fram till kunderna. Tillträdet innebär att operatörerna gör egna investeringar i utrustning i anslutning till Telia nät.