PTS bedömer att Telia lagrar och behandlar trafikuppgifter på ett korrekt sätt

2018-05-07

Post- och telestyrelsen (PTS) har granskat hur Telia lagrar och behandlar trafikuppgifter. Granskningen har främst handlat om hur trafikuppgifter i mobila tjänster hanteras. PTS bedömer att Telia uppfyller kraven i lagen om elektronisk kommunikation.

Operatörer har rätt att lagra och behandla trafikuppgifter för särskilda ändamål. Uppgifter får till exempel lagras tillfälligt för att samtal, sms och annan trafik ska kunna överföras inom och mellan kommunikationsnät. I lagen om elektronisk kommunikation (LEK) finns det även direkt stöd för att trafikuppgifter får behandlas för att operatörerna exempelvis ska kunna felsöka.

Telia (Telia Company AB) har redogjort för vilka trafikuppgifter bolaget behandlar, för vilka ändamål uppgifterna behandlas, på vilket sätt och hur länge uppgifterna lagras samt för hur och när de gallras och raderas. Telia lagrar och behandlar trafikuppgifter för att kunna avslöja obehörig användning, felsöka, hantera samtrafik, fakturera, göra affärs- och kundanalyser, marknadsföra tjänster, prissätta samt felsöka.

PTS bedömer att Telia har stöd i lagen om elektronisk kommunikation för den lagring och behandling av trafikuppgifter som bolaget har redogjort för. Myndigheten avslutar därför sin granskning.

Läs beslutet

Mer information: 

Peder Cristvall, PTS nätsäkerhetsavdelning: tfn: 070-811 40 28
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Bakgrund

Trafikuppgifter är uppgifter som behandlas för att kunna överföra information i ett elektroniskt kommunikationsnät eller för att fakturera sådan överföring. Med trafikuppgifter avses alltså inte själva innehållet som överförs, utan uppgifter som beskriver överföringen, t.ex. uppgift om vilka telefonnummer som kommunicerat med varandra och när detta skett. Tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät- och tjänster behandlar normalt en stor mängd trafikuppgifter i sina verksamheter.