Operatören Tre följer regler om integritetsskydd vid ”fri surf”

2018-11-08

Post- och telestyrelsen (PTS) avslutar sin granskning av hur operatören Tre (Hi3G) följer reglerna om integritetsskydd när de erbjuder fri surf vid användning av vissa musiktjänster.

Flera teleoperatörer har haft erbjudanden som innebär att abonnenterna kan nyttja vissa musiktjänster utan att användningen belastar surfpotten.

PTS har granskat hur Tre, och tidigare även Telia, identifierar vilken datatrafik som ska belasta användarnas surfpotter och vilken som inte ska göra det. Att behandla innehållet i användarnas trafik, utan deras samtycke, strider nämligen mot integritetsskyddsreglerna i lagen om elektronisk kommunikation.

Myndigheten har inom ramen för sin granskning underrättat Tre om att operatören behöver inhämta användarnas samtycke för att få fortsätta sortera användarnas datatrafik på det sätt som sker. Alternativet för Tre har varit att upphöra med behandlingen av innehåll i datatrafiken.

Efter att Tre har rättat sig efter PTS underrättelse avskriver myndigheten nu tillsynen.

Läs beslutet

Mer information

Karin Lodin, nätsäkerhetsavdelningen: 073-644 56 04
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Om PTS arbete med tillsyn av konfidentiell kommunikation

Alla i Sverige ska kunna kommunicera elektroniskt utan att riskera att informationen kommer på avvägar eller används på ett oönskat sätt. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna om konfidentiell kommunikation. PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd tillsyn, dels tillsyn i samband med inträffade händelser, som i det här fallet.

Teleoperatörerna har mycket information om användarna, allt från fakturaadress till vem som ringer vem, vid vilken tidpunkt och vilken mast telefonen kopplar upp sig mot. För att skydda användarnas integritet finns regler om hur operatörerna får behandla trafik­uppgifter, och för vilka syften. I vissa fall krävs att användaren får information om behandlingen och i andra fall krävs också användarens samtycke.