Nya grossistavgifter för dataroaming inom EU

2018-12-20

De nya avgifterna gäller från 1 januari 2019. PTS uppmanar operatörer att anmäla aktuell policy för normal användning till myndigheten.

Den 1 januari 2019 sänks grossistavgiften för reglerade dataroamingtjänster till 4,50 EUR/GB.

Detta innebär att de roamingleverantörer som tillämpar en policy om normal användning (FUP) ska, i sina avtal med roamingkunder ange alla villkor som är förbundna med den policyn samt även anmäla denna policy till PTS. Detta i enlighet med artikel 5 genomförandeförordningen (EU) 2016/2286.

Om PTS anser att anmäld policy inte är i enlighet med gällande regler kan PTS komma att inleda tillsyn. Detsamma gäller om en roamingleverantör tillämpar en policy som inte är anmäld till PTS.

Eftersom grossistavgifterna i roamingregleringen anges i EUR finns instruktioner för vilken växelkurs som ska användas för omräkning till SEK på denna sida.

Mer information

Johan Viksten, konkurrensavdelningen, 08-678 56 14