Ny vägledning för användning av kakor (cookies)

2018-06-27

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram vägledning till webbplatsinnehavare om kakor. Vägledningen innehåller råd och exempel på hur man informerar om kakor på sin webbplats. Kakinformationen ska underlätta för användare att ta ställning till kakor.

Webbplatsinnehavare ska enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) informera sina besökare om hur kakor används på webbplatsen. PTS har arbetat med ett förslag till allmänna råd om användning av kakor, vilket skickades ut på remiss under hösten 2017. Efter att ha tagit del av remissvaren beslutade PTS att fram en vägledning som en del av webbriktlinjer.se.

– Vi har bedömt att det är fel tidpunkt för allmänna råd, säger Anna Montelius, jurist på PTS nätsäkerhetsavdelning. Remissinsatser har haft invändningar mot förslaget, samtidigt som nya regler om dataskydd och personlig integritet införs, nu närmast dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25 maj. Genom en vägledning har vi bättre möjlighet att ge mer detaljerade råd.

Vägledningen för användning av kakor ska underlätta för webbplatsinnehavare att göra rätt, så att användare ges bättre möjligheter att kontrollera vilka spår de lämnar efter sig när de surfar på nätet. Den innehåller råd till webbplatsinnehavare om hur man informerar om kakor.

Vägledningen innehåller även exempel på hur samtycke kan inhämtas. Inhämtning av användarens samtycke ska enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) göras på samma sätt som enligt personuppgiftsreglerna i dataskyddsförordningen, GDPR.

Vägledning för användning av kakor (cookies)

Mer information

Anna Montelius, jurist på nätsäkerhetsavdelningen, tfn: 08-678 58 12
PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55

Om kakor

En kaka (eller cookie) är en liten fil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar eller för att komma ihåg anpassningar som har gjort av användaren så att webbinnehållet kan skräddarsys.

Bakgrund till PTS arbete med vägledning för användning av kakor (cookies)

Alla i Sverige ska kunna kommunicera elektroniskt utan att riskera att information kommer på avvägar eller används på ett oönskat sätt. 2011 ändrades reglerna om kakor i lagen om elektronisk kommunikation (LEK). Reglerna innebär att alla som besöker en webbplats med kakor ska få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor, Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

PTS har arbetat med ett förslag till allmänna råd om användning av kakor. Hösten 2017 skickade PTS förslaget till allmänna råd på remiss. Efter att ha tagit del av remissvaren beslutade PTS att i stället ta fram en vägledning som en del av webbriktlinjer.se.

Om webbriktlinjer.se

Den nya vägledningen publiceras på webbriktlinjer.se. På den adressen finns de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor. Målgruppen är personer som ansvarar för eller utvecklar främst webbplatser, men även appar, pdf-dokument, e-post, webbvideo och andra digitala kanaler. De flesta av riktlinjerna är också relevanta för företag och organisationer.