Ansökan öppen för finansiering av utbildningsprojekt för ökad digital kompetens

2018-08-30

Nu är det öppet att ansöka om finansiering av utbildningsprojekt som syftar till att öka den digitala kompetensen för personer med särskilda behov. Sista ansökningsdatum är 11 oktober 2018.

Post- och telestyrelsen (PTS) söker nu utbildningsprojekt som bidrar till att öka den digitala kompetensen i särskilt utsatta grupper som är eller riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap. Exempel på utsatta grupper kan vara äldre, nyanlända med låg utbildning eller andra som har mindre, eller inga, möjligheter till ökad kunskap om it och digitala tjänster. Om fler får lättare att använda internet och elektroniska kommunikationstjänster så ökar det även den sociala integreringen i samhället.

Genom att lära fler hur man hanterar elektroniska kommunikationstjänster, datorer och smarta mobiltelefoner kan det göra stor skillnad exempelvis vid nödvändig kontakt med vården och myndigheter. Sådana effekter går att skapa på flera områden.

– Det är många myndigheter och organisationer som arbetar med att digitaliseringen av samhället ska bli så bra som möjligt. Inom just PTS uppdrag ingår det bland annat att vi arbetar för att tjänster, teknik och information ska vara inkluderande, oavsett förmåga och förutsättningar. Det är viktigt att grupper och individer inte hamnar utanför när den digitala utvecklingen går fort och innebär många förändringar. Vi hoppas därför på ansökningar som verkligen har förutsättningarna att göra skillnad, säger Peter von Wowern, chef för enheten inkluderande it och telefoni på PTS.

Varje utbildningsprojekt har möjlighet att få finansiering på upp till 3 000 000 kronor och projektet får pågå i maximalt två år. Hur många projekt som kommer att beviljas finansiering beror på antal sökande, kvaliteten på ansökan samt hur mycket pengar som söks. PTS kommer även att öppna upp för nya ansökningar igen under 2019.

 

Mer information

Enheten för inkluderande it och telefon
Mejla: faup@pts.se
Ring: 08-678 55 52
Webb: www.pts.se/faup

Mediafrågor hänvisas till PTS presstjänst, telefon 08-678 55 55

 

Om PTS uppdrag

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. För att alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter behöver tjänster, teknik och information vara inkluderande och fungera för alla, oavsett förmåga och förutsättningar.

PTS har därför uppdraget att stärka utvecklingen av kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning och särskilda behov. Det kan till exempel personer i socioekonomiskt utsatta grupper eller personer med större inlärningssvårigheter.
Vi arbetar även för att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom våra ansvarsområden elektronisk kommunikation och post.