2018


Beslut i en tvistlösning om utbyggnad av bredbandsnät.

4 juli 2018


Driftsäkerhet på landsbygden, riskanalyser och hantering av trafikuppgifter är några områden som granskats under 2017.

2 juli 2018


Kommunerna har en nyckelroll för bredbandsutbyggnaden i Sverige. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i en ny rapport.

29 juni 2018


Fortsatt behov av mer information för tydligare bilden av användningen av internet och digitala verktyg hos personer med funktionsnedsättning.

29 juni 2018


Avslutad granskning av Tele2:s nationella mobilstörningar.

28 juni 2018


Råd och exempel på hur man informerar om kakor på webbplatsen.

27 juni 2018


PTS-beslut om undantagsansökan.

26 juni 2018


Slutanvändare har i dag god till gång till ett öppet internet. Det konstaterar PTS. Men myndigheten kommer fortsätta bevaka frågan.

20 juni 2018


PTS har granskat Tele2:s riskanalyser för integritetsincidenter.

19 juni 2018


I höst tar PTS emot ansökningar från organisationer som anordnar utbildningar som ökar den digitala kompetensen för personer med särskilda behov.

18 juni 2018