2018


Viktig kunskap för att göra internetinfrastrukturen i Sverige motståndskraftig.

21 december 2018


Risker för driftstörningar och integritetsincidenter.

21 december 2018


De nya avgifterna gäller från 1 januari 2019. PTS uppmanar operatörer att anmäla aktuell policy för normal användning till myndigheten.

20 december 2018


Gäller från den 15 januari 2019.

17 december 2018


PTS undersöker åtgärder som påverkar åtkomst till webbplatser

PTS undersöker om internetleverantören Bahnhof vidtagit åtgärder för att påverka åtkomsten till webbplatser.
PTS undersöker om internetleverantören Bahnhof vidtagit åtgärder för att påverka åtkomsten till webbplatser.

13 december 2018


PTS avslutar granskning av integritetsincidenter.

13 december 2018


PTS avslutar granskning.

13 november 2018


PTS avskriver nu ärendet.

8 november 2018


Granskningen gäller hur kommunerna informerar om bygg- och anläggningsprojekt.

29 oktober 2018


PTS har beslutat om en ny kalkylmodell för myndighetens konkurrensfrämjande reglering av det fasta nätet.

18 september 2018