Samråd om ny kalkylmodell i februari

2017-12-20

I februari 2018 planerar Post och telestyrelsen (PTS) att genomföra ett nytt samråd kring den nya kalkylmodellen för det fasta nätet.

PTS genomförde under hösten 2017 ett samråd om kalkylmodellen för det fasta nätet, inklusive omprövningsbeslut av gällande prisskyldigheter. Myndigheten fick in många och relevanta synpunkter. För närvarande ser PTS över hur dessa kan beaktas och implementeras i nästa modellversion.

Nytt samråd i februari

I mitten av februari 2018 planerar PTS att gå ut på ett nytt samråd som är inriktat på de delar i modell och tillhörande dokumentation som föreslås ska ändras i förhållande till tidigare utkast.

– Det kommande samrådet blir mer inriktat på de bitar som förändrats sedan hösten 2017. Detta kommer att avspegla sig på samrådstiden, säger Rikard Englund, chef för PTS konkurrensavdelning.

Klicka här för att ta del av PTS första samråd om ny kalkylmodell

PTS styrelse beslutar kalkylmodellen
Efter att det kommande samrådet genomförts och inkomna synpunkter gåtts igenom sker en notifiering till EU-kommissionen. Det är slutgiltigt PTS styrelse som fattar beslut om användning av den nya modellen för fastställande av nya kostnadsresultat.

Mer information
Kristian Viidas, chef PTS enhet för ekonomisk analys, 073-644 57 43
PTS presstelefon, 08-678 55 55

Om PTS konkurrensfrämjande arbete
EU har bestämt att PTS och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna ska ta fram beslut om skyldigheter som operatörer med betydande marknadsinflytande ska följa.
Besluten bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, och syftar till att öka konkurrensen och därmed skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna.