PTS Bredbandsskola avslutad

2017-02-21

Post- och telestyrelsen (PTS) har under 2016 genomfört ett utbildningsprogram för bredbandskoordinatorer i syfte att öka deras kunskap inom främst PTS verksamhetsområden. Utbildningen har fått bra betyg av deltagarna. Det visar den rapport PTS sammanställt om uppdraget.

I syfte att öka möjligheterna för samordning av bredbandsutbyggnaden på regional nivå beslutade regeringen 2015 att tillsätta regionala bredbandskoordinatorer i samtliga län. Bredbandskoordinatorerna har i uppdrag att under perioden 2015-2020 arbeta för bredbandsutbyggnad i det egna länet.

För att skapa en gemensam plattform i form av kunskap, verktyg och terminologi inom PTS och andra berörda myndigheters verksamhetsområden, fick PTS i uppdrag att ta fram och genomföra ett utbildningsprogram för koordinatorerna. Programmet – PTS Bredbandsskola – har omfattat utbildningsmoduler inom bland annat regelverk, tekniker, marknad, konkurrensfrågor, robusthet och nätsäkerhetsfrågor.

Den avslutande utvärderingen visade att utbildningen fick väl godkänt av deltagarna.

– Även om vi på PTS har erfarenhet av olika former av utbildnings-, informations- och samverkansinsatser i syfte att främja bredbandsutbyggnad, var en utbildning av den här omfattningen nytt för oss. En av utmaningarna var att möta en målgrupp med stor bredd ifråga om förkunskaper och bakgrund, så att alla upplevde nytta med utbildningen. Och det är roligt att det föll så väl ut! Inte bara utifrån koordinatorernas perspektiv, det var berikande även för oss på PTS att få träffa koordinatorerna regelbundet och bättre förstå deras förutsättningar och utmaningar, säger Teresia Widigs Ahlin, projektledare för PTS Bredbandsskola.

Ta del av rapporten här

Mer information
Teresia Widigs Ahlin, projektledare på avdelningen för samhällsfrågor, tfn: 08-678 57 38
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55