Kvalitetsråd om fiberutbyggnaden höll sitt första möte igår

2017-12-19

Post- och telestyrelsen (PTS) har inrättat ett Kvalitetsråd med Trafikverket och telekombranschen, för att diskutera hur alla aktörer kan bidra till att göra hanteringen av grävtillstånd längs vägnätet så smidig och effektiv som möjligt.

För att nå regeringens mål om ett helt uppkopplat Sverige år 2025 är det många fiberledningar som behöver grävas ned längs våra svenska landsvägar. Något som i värsta fall kan ta tid och försena utbyggnaden.

Bra diskussioner om hur processen kan bli smidigare

På gårdagens möte i Kvalitetsrådet fanns, förutom myndigheternas representanter, en bred uppslutning från bredbandsinvesterare och entreprenörer. Även de regionala bredbandskoordinatorerna fanns representerade, liksom branschorganisationen. Syftet med mötesserien är att systematiskt utbyta erfarenheter och lärdomar mellan de som ansöker om tillstånd och de som hanterar ansökningarna så att processen kan förkortas. Flera exempel lyftes fram och diskuterades, och det uttrycktes behov av att tydliggöra sådant som idag skapar osäkerhet hos den som ska förlägga fiber längs väg.

– Jag ser framför mig att vårens fortsatta möten i Kvalitetsrådet kommer resultera i konkreta råd om hur ansökningarna typiskt sätt bör vara utformade för att fungera vid olika typer av vägförhållanden och vara praktiskt realiserbara. Och vad man som sökande bör se till att få med i sin ansökan redan från början, alternativt undvika att ta med, för att få en så snabb och smidig hantering som möjligt.

– Ambitionen är att räta ut så många otydligheter och osäkerheter som möjligt, så att det blir lätt att göra rätt. Det kan vi åstadkomma om vi tillsammans hjälps åt att fortsatta ge varandra feedback, säger Sara Andersson, chef för PTS avdelning för samhällsfrågor.

Nästa möte planeras till januari.

Mer information
Sara Andersson, PTS avdelning för samhällsfrågor, 070-811 40 30
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om bredbandsstrategin

Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi - för ett helt uppkopplat Sverige 2025.

De viktigaste målen i strategin är följande:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Regeringens definition av målet att "hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband" till 2025 beskrivs så här:

  • 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s
  • 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
  • 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s