2017


PTS granskar Telias fibersättning. Det sker genom ett särskilt test.

3 mars 2017


PTS har nu sammanställt uppdraget.

21 februari 2017


Det har funnits vissa brister i hur de stora operatörerna dokumenterar system och andra tillgångar som behandlar kunduppgifter. Det visar den granskning som Post- och telestyrelsen (PTS) nyligen har avslutat. Bristerna är nu åtgärdade.

2 februari 2017


Telia ska behandla all internettrafik likvärdigt när slutanvändarens datatak uppnåtts, för att inte bryta mot EU-regler om ett öppet internet. PTS förelägger nu Telia att rätta sig.

24 januari 2017


Sektorn för elektronisk kommunikation måste förbereda sig för att hantera alla typer av händelser.

20 januari 2017


Anmälan senast 16 januari.

3 januari 2017