2017


PTS har tagit fram en teoretisk rapport om ekonomiska incitament för nätägare och hur olika regleringar kan påverka utfallet för konsumenterna.

19 maj 2017


PTS har startat två nya ärenden relaterade till EU:s regler om nätneutralitet. Syftet är att i ett första steg samla in information i myndighetens roll som övervakare av bestämmelserna på området.

15 maj 2017


Förutsatt att investeringarna fortsätter i nuvarande takt når vi målet i regeringens bredbandsstrategi om 95 procents tillgång till 100 Mbit/s. Då måste också hinder för fortsatta investeringar undanröjas. Det framgår i Post- och telestyrelsens (PTS) uppföljning av bredbandsmålen.

2 maj 2017


Post- och telestyrelsen (PTS) rekommenderar att nivån för grundläggande internethastighet som staten garanterar nu höjs till 5 Mbit/s. Det fastslås i rapporten Översyn av nivån för funktionellt tillträde till internet. I och med detta slutrapporteras det första uppdraget av flera som PTS får med anledning av den nya bredbandsstrategin.

2 maj 2017


Post- och telestyrelsen (PTS) har just avslutat sin årliga granskning av de incidenter som operatörerna rapporterat in till myndigheten under föregående år. Som ett resultat av granskningen inleder PTS två nya tillsynsinsatser – dels en granskning av operatörernas förmåga att upptäcka och rapportera integritets­incidenter, dels en granskning av en operatörs förmåga att hantera upprepade incidenter.

21 april 2017


Post- och telestyrelsens (PTS) granskning av tre stora operatörer visar att de har förbättrat arbetet med konfigurationshantering, men vissa brister kvarstår.

19 april 2017


Fyra av tio kommuner känner redan till robustfiber.se. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS), Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) och Bredbandsforums årliga enkätundersökning om kommuners bredbandsarbete - Resultat från undersökning om kommunernas bredbandsarbete 2016.

4 april 2017


De stora operatörerna följer Post- och telestyrelsens (PTS) krav på att dokumentera sina nät. Det är en viktig del av operatörernas driftsäkerhetsarbete. Det visar en granskning som PTS nyligen har genomfört.

24 mars 2017


Bredbandsmarknader och nätneutralitet några områden i PTS tillsyn 2017.

20 mars 2017


Kammarrätten har beslutat att upphäva PTS föreläggande mot Tele2 om krav på att lagra trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål. Det innebär att det inte längre finns en skyldighet för operatörer att lagra sådana uppgifter.

8 mars 2017