2017


Förslag på allmänna råd på remiss.

22 september 2017


Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att ge IP-Only Network AB rätt till samordning i form av anläggning av kanalisation i gemensam kabelgrav med Övik Energi AB.

14 september 2017


Post- och telestyrelsen (PTS) inleder nu samråd kring myndighetens förslag på ny kalkylmodell för det fasta nätet. Samrådet pågår till den 20 oktober.

11 september 2017


På landsbygden finns det särskilda utmaningar för att telefoni och internet ska fungera bra. Under hösten åker Post- och telestyrelsen (PTS) därför till fem kommuner i Västerbottens och Jämtlands län för att undersöka om det finns behov av åtgärder.

18 augusti 2017


Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att ge en fiberförening rätt att använda Telias kanalisation för att bygga ett eget bredbandsnät.

27 juli 2017


26 juni 2017


Med start den 1 september 2017 genomför Post- och telestyrelsen (PTS) ett samråd kring den nya kalkylmodellen för det fasta nätet.

22 juni 2017


Sverige har flest snabba bredbandsabonnemang jämfört med våra grannländer i Norden och Baltikum. Sverige ligger även långt över genomsnittet i Europa. Det visar sammanställningen av telekomstatistik från de fem nordiska och tre baltiska länder, som Post- och telestyrelsen presenterar idag. Statistiken är nu uppdaterad med siffror för 2016.

22 juni 2017


I år genomför PTS en analys av marknaderna för lokalt och centralt tillträde till nätinfrastruktur, med målsättning att fatta nya beslut under 2018. Utöver ordinarie samråd efterfrågar PTS nu marknadens synpunkter på preliminära förslag till marknadsavgränsning genom en särskild informationsinhämtning.

21 juni 2017


Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört tillsyn av Telias prissättning av fibertillträde och tillhörande tjänster. Resultatet visar att Telias prissättning uppfyller skyldigheten om ekonomisk replikerbarhet.

21 juni 2017