2017


I februari 2018 planerar Post och telestyrelsen (PTS) att genomföra ett nytt samråd kring den nya kalkylmodellen för det fasta nätet.

20 december 2017


Tillsynsplaner som beskriver inriktningen på myndighetens tillsyn för de två kommande åren.

20 december 2017


Tidplanen för PTS arbete med reglering av bredbandsmarknader har justerats.

20 december 2017


Kvalitetsrådet ska bidra till en effektiv hantering av grävtillstånd längs vägnätet.

19 december 2017


Nu går en enkät ut till Sveriges samtliga kommunala stadsnät och kommuner som inte har något eget stadsnät.

18 december 2017


Ändringar i föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal

föreskrifter ändringar avtal TSM-förordningen
Ändringar i PTS föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2013:3) om innehåll i avtal mot bakgrund av TSM-förordningen.

14 december 2017


Myndigheten lämnar nu sin analys av framtida bredbandsstöd till regeringen.

14 november 2017


PTS granskar säkerhetsskyddsarbetet hos operatörer. Granskningen som beräknas vara klar i februari 2018.

2 november 2017


Beslut i tvist mellan Norsjö kommun och Skanova.

12 oktober 2017


Det visar PTS granskning av fyra av landets teleoperatörer.

10 oktober 2017