PTS har slutfört granskningen av toppdomänen .se

2016-12-14

Post- och telestyrelsens (PTS) tillsyn över hur Internetstiftelsen i Sverige (IIS) sköter registret för toppdomänen .se är nu klar. PTS bedömer att registret hanteras i enlighet med lagen.

I september inledde PTS en tillsyn över hur IIS hanterar registret för toppdomänen .se.  Möjligheten för alla att kunna söka i ett korrekt och tillförlitligt register är viktigt av flera anledningar. Ett offentligt register har bland annat betydelse ur ett konsument- och näringslivsperspektiv när det används för att kontrollera vem som innehar ett domännamn vid e-handel. Registret kan också användas för att komma i kontakt med ansvariga för domäner som används exempelvis i brottslig verksamhet eller för att sprida skadlig kod.

PTS granskning är nu klar. Tillsynen visar att IIS hanterar domännamnsregistret i enlighet med bestämmelserna i toppdomänlagen. Myndigheten avskriver därför tillsynen.

Läs avskrivningsbeslutet

Mer information
Andreas Häll, nätsäkerhetsavdelningen: 073-640 58 56
PTS presstjänst: 08-678 55 55