PTS granskar registret för toppdomänen .se

2016-09-05

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder en planerad tillsyn över hur Internetstiftelsen i Sverige (IIS) sköter registret för toppdomänen .se. Ett korrekt register är viktigt för att kunna komma i kontakt med den som ansvarar för en domän.

Enligt toppdomänlagen är IIS bland annat skyldig att föra ett register över tilldelade domännamn under toppdomänen. De uppgifter som specificeras i lagen ska utan avgift kunna hämtas via internet. Personuppgifter får dock göras tillgängliga endast om den registrerade har samtyckt till det.

PTS har tidigare bedrivit tillsyn över hur IIS sköter den tekniska driften av den nationella toppdomänen .se inklusive registerföring samt över IIS regler för tilldelning och registrering av domännamn samt att domänadministratören tillhandahåller ett effektivt förfarande för lösning av tvister om tilldelning av domännamn.

Viktigt med korrekt register

Möjligheten för alla att kunna söka i ett korrekt och tillförlitligt register är betydelsefull av flera anledningar. Ett offentligt register har bland annat betydelse ur ett konsument- och näringslivsperspektiv när det används för att kontrollera vem som innehar ett domännamn vid e-handel. Registret kan också användas för att komma i kontakt med ansvariga för domäner som används exempelvis i brottslig verksamhet eller för att sprida skadlig kod.

För mer information
Erika Hersaeus, nätsäkerhetsavdelningen: 073-644 56 34
PTS presstjänst: 08-678 55 55