Kan din lösning bidra till att EU-målet om 30 Mbit/s ska nås?

2016-06-14

Post- och telestyrelsen (PTS) vill tillsammans med Region Västerbotten, Vilhelmina kommun och AC-Net genomföra en pilotstudie för att undersöka hur EU:s mål om att alla ska ha tillgång till bredband med 30 Mbit/s år 2020 ska uppnås. Ett mål med pilotstudien är att hitta innovativa lösningar som kan användas på många olika platser i landet.

Därför vill arrangörerna samla teknikföretag, teleoperatörer, innovatörer och andra intressenter för en workshop som bygger på den faktiska situationen i Vilhelmina kommun. Utifrån ett antal typområden i kommunen som valts ut ger vi deltagarna möjlighet att vid workshopen redovisa tänkbara lösningar för hushåll och företag i sådana områden, förutsatt att dessa i dagsläget inte har tillgång till bredband på 30 Mbit/s via vare sig via fiber eller radio.

Är du eller ditt företag intresserad av att delta och bidra till att EU:s mål ska uppnås?

PTS avser att ta fram ett underlag med kartor och data som deltagarna får tillgång till för att hitta lämpliga lösningar. Inbjudan, med detta underlag, kommer att skickas ut i slutet av juni och workshopen kommer att hållas i slutet av oktober. Pilotstudien är en del i PTS arbete med att främja bredbandsutvecklingen.

Har ni frågor, kontakta PTS projektledare Christian Höglund på christian.hoglund@pts.se eller telefon 08-678 56 68.