Inbjudan till it-säkerhetsdag för telekomsektorn

2016-05-04

Post- och telestyrelsen (PTS) bjuder in operatörer till en it-säkerhetsdag för telekomsektorn onsdag 28 september 2016. It-säkerhetsdagen genomförs med stöd av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Observera att sista anmälningsdag är fredagen den 10 juni.

PTS är en förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk kommunikation. PTS är vidare enligt förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap utpekad som en myndighet med särskilt ansvar för krisberedskap och höjd beredskap.

Med ovan som grund arbetar PTS med åtgärder inom såväl krisberedskap som civilt försvar. En del av arbetet genomförs i privat-offentlig samverkan främst tillsammans med aktörer inom Nationella Telesamverkansgruppen (NTSG). Inom ramen för denna samverkan har behov av medvetandehöjning inom it-säkerhetsområdet identifierats.

Med bakgrund enligt ovan bjuder PTS in anmälda operatörer till en it-säkerhetsdag för telekomsektorn. It-säkerhetsdagen, genomförs med stöd av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Att ha en god informationssäkerhet är vitalt för att förhindra att information läcker, förvrängs eller tas bort. Men det är också viktigt för att säkerställa att information är tillgänglig för rätt personer vid rätt tidpunkt.

För att ha en god informationssäkerhet krävs ett samspel mellan teknik, de riktlinjer som finns i företaget eller organisationen, myndighetskrav och en insikt och förståelse hos berörda. Ofta är det inte tekniken som brister, utan kunskapen och förhållningssättet hos människorna i organisationen.

It-säkerhetsdagen

It-säkerhetsdagen är tänkt att behandla trender och utmaningar vad gäller såväl teknik som administrativa processer och består av praktiska demonstrationer av sårbarheter i it-system och vanligt förekommande it-attacker. Riktiga hårdvaror och system används och alla angrepp sker i realtid.

  • Tid: Onsdag den 28 september kl. 09.00–16.00 (registrering och kaffe från 08.30)
  • Plats: Garnisonen, Stora Hörsalen, Karlavägen 100, Stockholm
  • Målgrupp: Personal ur anmälda operatörer som arbetar med tekniska system och relaterade säkerhetsfrågor kopplat till stödsystem, tjänsteplattformar och underliggande infrastruktur i form av bl.a. nätverk. (Eller annan personal som respektive operatör bedömer lämplig för deltagande.)
  • Anmälan: Ser via e-post till: gudrun.thelander@pts.se senast den 10 juni. Ange ämnesrubrik: It-säkerhetsdag 2016. Glöm inte ange eventuella allergier/specialkost. För vår planering behöver vi redan nu veta hur många vi blir. Eftersom lokalen rymmer max 250 personer förbehåller sig PTS rätten att fördela platser. Vi återkommer med bekräftelse på er anmälan och slutlig agenda i god tid inför it-säkerhetsdagen.


Frågor: Vid frågor eller synpunkter, kontakta: christina.hedlund@pts.se


Välkomna!

Ove Landberg
Chef för enheten för robusthet och beredskap