Inbjudan till informationsmöte om nya regler för utbyggnad av bredbandsnät

2016-05-04

Post- och Telestyrelsen (PTS) bjuder in till ett informationsmöte inför att den nya lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät träder i kraft.

Den 1 juli 2016 börjar en ny lag gälla i Sverige, lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Med stöd av lagen kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra – allt för att bredbandsutbyggnad ska bli billigare.

PTS får nya uppgifter, t.ex. att tillhandahålla webbplatsen Utbyggnadsportalensamt att hantera tvistlösningar och tillsyn av det nya regelverket. Genom Utbyggnadsportalen ska bredbandsutbyggare och nätinnehavare kunna hitta den information de behöver, t.ex. om tillstånd, regler, infrastruktur och byggprojekt.

PTS bjuder nu in till ett informationsmöte om de nya reglerna om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

Agenda:

  1. PTS förberedelser inför att lagen träder i kraft
  2. Information om de nya reglerna
  3. Utbyggnadsportalen
  4. Ledningskollen (gratis webbtjänst som underlättar kommunikation mellan de som äger nedgrävd infrastruktur och de som vill veta var sådan finns)
  5. Frågestund

Tid: onsdag den 25 maj 2016, kl. 10.00 – 11.30
Plats: PTS, Valhallavägen 117, Stockholm
Anmälan: sker via e-post till Johan Viksten, johan.viksten@pts.se, senast den 23 maj.

Antalet platser ärbegränsat så max 2 personer per organisation enligt först till kvarn principen.

Om intresset för informationsmötet är så stort att inte alla får plats, har PTS för avsikt att inom kort bjuda in till ytterligare ett möte.

Mer information om lagen:

En översiktlig beskrivning av de nya reglerna finns i PTS faktablad: Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät – ny lag från 1 juli 2016 (PTS-F-2016:1) som du hittar på www.pts.se/faktablad.