Inbjudan till aktörsmöte om implementeringen av en förstärkt icke-diskriminering

2016-10-10

Post- och telestyrelsen (PTS) bjuder in till ett möte i PTS lokaler den 20 oktober 2016.

Syftet med mötet är att informera om Telias pågående implementering av skyldigheten om förstärkt icke-diskriminering Equivalence of Input (EoI) samt att ge andra operatörer möjlighet att ställa frågor.

Mötet kompletterar de aktörsmöten om myndighetens konkurrenstillsyn som hålls i juni och december varje år. Det som framkommer vid detta möte kan komma att ligga till grund för nya eller förändrade tillsynsåtgärder från PTS sida.

Mötet är en uppföljning av det möte på samma tema som hölls i april 2016.

Agenda:

  1. Telia presenterar de förändringar som genomförts hittills och de som kommer att genomföras fram till den 1 december 2016.
  2. PTS informerar om pågående arbete med anledning av övergången till EoI.
  3. Frågestund

Tid: Torsdag den 20 oktober 2016, kl. 10.30-11.30
Plats: PTS, Valhallavägen 117, Stockholm
Anmälan: görs till Roger Gustafsson (roger.gustafsson@pts.se) senast den 18 oktober

Bakgrund:

  • Den 1 december 2016 upphävs prisregleringen på fiber på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a), förutsatt att Telia har implementerat EoI. Efter det att prisregleringen har upphävts ska PTS genomföra ett ekonomiskt replikerbarhetstest, ERT.
  • Förutsättningarna för såväl upphävandet av prisregleringen som ERT framgår av PTS skyldighetsbeslut på marknad 3a från den 19 februari 2015.
  • Vad gäller EoI, granskar PTS det arbete som Telia nu genomför, där bolagets slutkundsverksamhet övergår till att använda samma stödsystem som externa grossistkunder använder.
  • Telia ändrar i samband med systemförändringarna också interna rutiner och inför eller justerar interna regelverk för att uppfylla kravet på EoI.