Icke-diskriminering i fokus för PTS konkurrenstillsyn

2016-11-03

Post- och telestyrelsen (PTS) publicerar i dag en rapport om myndighetens konkurrenstillsyn för första halvåret 2016. Bland annat har myndigheten fokuserat på reglerna om icke-diskriminering.

PTS har under året fortsatt fokusera sin tillsyn på icke-diskriminering. I februari 2015 beslutade PTS om nya skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur, marknad 3a. Enligt de nya skyldigheterna ska Telia Sonera tillhandahålla samma tillträdesprodukter externt som internt och på samma villkor.

Icke-diskriminering viktigt i tillsyn

PTS har under det första halvåret 2016 särskilt prioriterat tillsyn av implementeringen av den förstärkta icke-diskrimineringsskyldighet som gäller från den 1 december. Tillsynen har skett löpande under året genom avstämningar mellan PTS och Telia ungefär varannan månad, och ärendet pågår fortfarande. Syftet är bland annat att PTS ska kunna bedöma behovet av fortsatt prisreglering på fiber efter den 1 december 2016.

Prioriteringen innebär också att aspekten icke-diskriminering lyfts fram i samtliga tillsynsärenden där det är möjligt.

Tillträde och pristillsyn

PTS granskar samtliga områden där myndigheten har anledning att anta att det kan förekomma konkurrensproblem.

Under första halvåret 2016 har PTS också bedrivit tillsyn kring bland annat tillträde till nät i byggnader, Teracoms prissättning och information vid nedläggning av telestationer.

Klicka här för att läsa rapporten

Mer information
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55