Högre investeringstakt än väntat bådar gott för bredbandsmål

2016-04-29

Högre investeringsnivåer i kombination med bland annat god utväxling på bredbandsstödet i områden som saknar marknadsmässiga förutsättningar, ger goda möjligheter att nå målen i regeringens bredbandsstrategi. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) uppföljning av regeringens bredbandsmål.

Årets uppföljning av regeringens bredbandsmål – att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s år 2020 – innehåller en kartläggning av investeringar i bredbandsinfrastruktur. Dessutom ges en prognos för investeringsutvecklingen fram till 2020. Båda visar på en högre investeringsnivå än de bedömningar som gjordes i samband med förra kartläggningen år 2014.

Denna investeringstakt i kombination med andra faktorer såsom en god utväxling av bredbandsstödet i de områden som saknar marknadsmässiga förutsättningar, resulterar i en bedömning att förutsättningarna att nå regeringens bredbandsmål förbättrats. Det innebär dessutom att EU:s bredbandsmål, att alla 2020 ska ha tillgång till hastigheter över 30Mbit/s, också är inom räckhåll.

– Ytterligare en viktig faktor för att nå regeringens bredbandsmål är kommunernas engagemang för att skapa goda förutsättningar för bredbandsinvesteringar, säger Catarina Wretman, tf. generaldirektör för PTS.

Ta del av rapporten här.

Mer information
Andreas Wigren, marknadsanalytiker på avdelningen för samhällsfrågor, tfn: 073-644 56 96
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55