2016


Post- och telestyrelsen (PTS) har tidigare bedömt att den kommersiella utbyggnaden kommer att täcka åtminstone samtliga tätorter. Den bedömningen kvarstår konstaterar PTS i ett yttrande till Statens jordbruksverk, som använder detta som underlag i sin hantering av bredbandsstöd för landsbygden.

17 juni 2016


Workshop ska hitta innovativa lösningar.

14 juni 2016


PTS och KKV efterfrågar synpunkter inför en översyn av gemensamma principer för kommunala insatser på bredbandsområdet.

13 juni 2016


Personer som berörs av integritetsincidenter ska snabbt få underrättelse om det så att de kan vidta åtgärder. Nu inleder Post- och telestyrelsen (PTS) en granskning av Telia, eftersom myndigheten ser vissa brister i deras hantering av integritetsincidenter.

9 juni 2016


Riksdagen har fattat beslut om en ny lag som har till syfte att främja bredbandsutbyggnad. I samband med det har PTS fått nya uppgifter.

9 juni 2016


7 juni 2016


Från den 1 juli kan medborgare och företag inom EU kommunicera med elektronisk identifiering och elektronisk underskrift. Då börjar den så kallade eIDAS-förordningen att tillämpas i unionen. Post- och telestyrelsen (PTS) publicerar i dag en vägledning om eIDAS.

2 juni 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) höll den 30 maj 2016 ett seminarium om överbelastningsattacker där företrädare för medie- och telekombranscherna deltog. Syftet var att öka motståndskraften mot liknande attacker i framtiden.

1 juni 2016


Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket bjuder in till dialogmöte om översyn av gemensamma principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

18 maj 2016


Post- och telestyrelsen inleder nu en granskning av erbjudanden från Telia och Tre som innebär att vissa tjänster inte belastar abonnentens surfpott. Granskningen tar bland annat sin utgångspunkt i nya EU-regler om nätneutralitet.

9 maj 2016