2016


Anmälan senast 18 oktober.

10 oktober 2016


Post- och telestyrelsen genomför just nu en rikstäckande insamling av priser för bl.a. svartfibertillträde. Syftet är att undersöka de regionala skillnaderna på priser för fast fiberbredband.

29 september 2016


PTS och KKV har efterfrågat synpunkter på de gemensamma principerna för kommunala insatserna på bredbandsområdet. Myndigheterna analyserar nu de inkomna svaren.

22 september 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) har fattat beslut om skyldigheter för Teracom vad gäller utsändning av fri-tv via marknät och utsändning av nationell analog ljudradio via marknät. PTS konkurrensfrämjande arbete syftar till att skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna.

14 september 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) inleder en planerad tillsyn över hur Internetstiftelsen i Sverige (IIS) sköter registret för toppdomänen .se. Ett korrekt register är viktigt för att kunna komma i kontakt med den som ansvarar för en domän.

5 september 2016


Det första företaget i Sverige har nu fått status som kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster för elektroniska transaktioner, enligt den så kallade eIDAS-förordningen. Det har Post- och telestyrelsen (PTS) beslutat.

8 augusti 2016


De nordiska regleringsmyndigheterna för elektronisk kommunikation tog fram en gemensam ståndpunkt om EU-kommissionens strategi för “Digital Single Market” (DSM) i augusti 2015. Nu har regleringsmyndigheterna enats om ytterligare ett antal regulatoriska frågor i denna fråga och lämnat över en ny ståndpunkt till EU-kommissionen.

6 juli 2016


Idag träder nya lagregler i kraft som har till syfte att främja bredbandsutbyggnad. I samband med det lanserar PTS den nya e-tjänsten Utbyggnadsportalen.

1 juli 2016


Nu finns det en branschstandard för dem som arbetar med att beställa, bygga eller besikta fibernät. Standarden ska ge mer robusta och driftsäkra nät.

29 juni 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) inleder ett arbete att ta fram vägledning – allmänna råd – för hur webbplatsinnehavare kan använda kakor.

28 juni 2016