2016


Post- och telestyrelsen (PTS) inleder tillsyn av Telias prissättning av fibertillträde och tillhörande tjänster. Tillsynen sker med hjälp av ett så kallat ekonomiskt replikerbarhetstest, ERT.

22 december 2016


Boka gärna redan nu in torsdagen den 20 april 2017 i din kalender. Då är det dags för Post- och telestyrelsens (PTS) marknadsdag för aktörer inom it och telekom.

20 december 2016


Post- och telestyrelsens (PTS) tillsyn över hur Internetstiftelsen i Sverige (IIS) sköter registret för toppdomänen .se är nu klar. PTS bedömer att registret hanteras i enlighet med lagen.

14 december 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) är nu klar med tillsynen av den omfattande integritetsincident som inträffade hos Telenor i maj 2012 men upptäcktes av företaget först i mars 2015.

13 december 2016


Telia ska behandla all internettrafik likvärdigt när slutanvändarens datatak uppnåtts, för att inte bryta mot EU-regler om ett öppet internet. PTS avser att förelägga Telia att rätta sig.

7 december 2016


Den 1 december infördes ett antal förändringar i regleringen av grossistmarknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur.

5 december 2016


15 november 2016


PTS har avgjort en tvist enligt utbyggnadslagen.

14 november 2016


PTS publicerar i dag en rapport om myndighetens konkurrenstillsyn för första halvåret 2016.

3 november 2016


Alla som bor, verkar och vistas i Sverige ska ha tillgång till tillräcklig täckning och kapacitet i internettjänster där man är. Det menar Bredbandsforums arbetsgrupp för mobilt bredband i hela landet som nu lämnat sin slutrapport till it- och energiminister Anna-Karin Hatt. Arbetsgruppen har bl.a. identifierat att det behövs ökad koordinering mellan användarna operatörerna, och det offentliga.

28 oktober 2016