PTS vill påverka Facebooks tillgänglighet efter stängning av ”Fejjan för alla”

2016-01-14

Post- och telestyrelsen (PTS) stängde tjänsten ”Fejjan för alla” den 29 december 2015 på grund av att Facebook minskar rättigheterna för många applikationer att hämta information från Facebook. Tjänsten gav personer med dövblindhet och synnedsättning tillgång till Facebook med hjälp av ett förenklat gränssnitt. Nu arbetar PTS med att påverka och samverka med företaget Facebook för att öka tillgängligheten till det sociala nätverket för personer med funktionsnedsättning.

PTS har drivit tjänsten ”Fejjan för alla” sedan februari 2014. Det är en tjänst som gör det möjligt för personer med dövblindhet och synnedsättning att använda Facebook. Under 2015 minskade Facebook rättigheterna för många applikationer att koppla till och hämta information från Facebook, vilket bland annat drabbade ”Fejjan för alla”. På grund av detta stängdes tjänsten ”Fejjan för alla” den 29 december 2015 och dess användare är hänvisade till att använda ”vanliga” Facebook.

Det är bekymmersamt att vi tvingas lägga ner ”Fejjan för alla” på grund av Facebooks regler. Vi har under 2015 haft en dialog med Facebook och har förmedlat våra erfarenheter och kunskap om denna specifika målgrupp till företaget. Jag anser att det finns mycket mer att göra för att öka tillgängligheten hos de stora tjänsteföretagen och vi avser att fortsätta dialogen med Facebook, säger PTS generaldirektör Göran Marby.

Samverkan för ökad tillgänglighet

PTS har regeringens uppdrag att se till att alla kan använda elektroniska kommunikationstjänster, oavsett funktionsförmåga. Detta innefattar även Facebook och liknande tjänster. Därför samverkar PTS med Facebook i syfte att bidra till ökad tillgänglighet av tjänsten, bland annat för personer med dövblindhet och synnedsättning.

Till exempel genomför PTS en kvalitativ undersökning av hur Facebook fungerar för personer med vissa funktionsnedsättningar, samt vilka behov och önskemål de har för att kunna använda Facebook. PTS och Facebook arbetar även med en guide med tips och information om hur användarna själva kan anpassa Facebook efter sina behov. I det arbetet medverkar även Synskadades Riksförbund (SRF). Både användarundersökningen och guiden kommer att publiceras på pts.se/fejjanforalla när de är klara. Där finns även tips på hur det går att tillgänglighetsanpassa Facebook och mer information om tjänsten ”Fejjan för alla”.

Mer information
Anders Franzén, projektledare för tjänsten Fejjan för alla
Telefon: 08-678 55 56
e-post: anders.franzen@pts.se

PTS presstjänst
Telefon: 08-678 55 55