PTS har fått europeisk utmärkelse för projektet Tillgänglig Bio

2015-11-24

Post- och telestyrelsen (PTS) och Svenska Filminstitutet har fått pris för sitt arbete med att via ny digital teknik göra bio tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar.

Vartannat år arrangeras tävlingen European Public Service Award (EPSA). Tävlingens fokus är att uppmärksamma goda exempel på hur organisationer inom offentlig sektor i Europa arbetar innovativt, effektivt och framgångsrikt. Tävlingen arrangeras av European Institute of Public Administration (EIPA) som är ett kunskaps- och utvecklingscenter för offentlig sektor.

Årets tema var ”Den offentliga sektorn som partner för ett bättre samhälle”. PTS och Svenska Filminstitutet ansökte till EPSA med projektet Tillgänglig Bio och blev en av vinnarna av "Best Practice Certificate".

Tillgänglig Bio handlar om att göra biofilmer tillgängliga genom ny digital teknik. Vilken film som helst kan förses med ljudspår för syntolkning eller uppläst text. Biobesökare når ljudspåren via kostnadsfria appar, som synkroniserar uppläsningen i hörlurarna med filmens ljud i biosalongen.

Tillgänglig Bio underlättar för flera olika typer av funktionsnedsättningar såsom synnedsättning, dyslexi och andra kognitiva svårigheter. Den beräknas vara till nytta för drygt en miljon svenskar, som nu kan ta del av film på ett sätt som förut var omöjligt.

Malin Wahlquist, ansvarig för projektet på PTS, och Lisa Wacklin, Svenska Filminstitutets projektledare, tog emot priset, som delades ut i Maastricht.

– Vi har arbetat tillsammans med svensk och internationell filmindustri, biografägare, it-konsulter och personer med och utan funktionsnedsättning för att hitta en bra lösning. Vi är glada för den här utmärkelsen som visar att vi som arbetar i offentlig förvaltning bidrar till innovativ utveckling och till att göra skillnad för enskilda medborgare, säger Malin Wahlquist, PTS.

Länk till bild från prisutdelningen. Med på bilden är från vänster till höger:
Prof. Dr Marga Pröhl, Director-General, European Institute of Public Administration (EIPA), Malin Wahlquist, ansvarig för projektet Tillgänglig Bio, PTS, Lisa Wacklin, projektledare, Svenska Filminstitutet, Jean Bruijnzeels, Account Manager International Institutes, Economic Affairs & Culture, City of Maastricht.

Bakgrund ”Tillgänglig Bio”

Initialt var ”Tillgänglig Bio” ett regeringsuppdrag som PTS och SFI fick 2011. Efter slutrapportering i mars 2015 har PTS och Svenska Filminstitutet fortsätt samarbetet och lanserat  och utvärderat lösningen i Tillgänglig Bio.