OECD ger ut rekommendation om riskhantering gällande informationssäkerhet

2015-10-02

Informationssäkerhet bör behandlas som en ekonomisk snarare än en teknisk fråga, och bör vara en del av en organisations övergripande riskhantering och beslutsfattande.

Det är en slutsats i den nya rekommendation som OECD igår lämnade till sina medlemsländer.

PTS deltar i den arbetsgrupp inom OECD som hanterar frågor om informationssäkerhet och personlig integritet, och har medverkat i framtagningen av rekommendationen.

OECD:s rekommendation om Digital Security Risk Management uppmanar ledare inom den offentliga och den privata sektorn att ta ett särskilt ansvar för informationssäkerhet och integrera den i övergripande planering, snarare än att behandla den uteslutande som en teknisk fråga. OECD rekommenderar att länderna antar nationella planer för att identifiera åtgärder för att förebygga, upptäcka, hantera och återhämta sig från informationssäkerhetsincidenter.

Läs de fullständiga rekommendationerna här.

Mer information

Peter Wallström, rådgivare, tfn 08 678 5727
PTS presstjänst: 08-678 55 55