Nya skyldigheter i fokus för PTS konkurrenstillsyn 2015

2015-06-22

Post- och telestyrelsen (PTS) publicerar i dag en rapport om myndighetens konkurrenstillsyn för första halvåret 2015.

I februari 2015 beslutade PTS om nya skyldigheter på marknad 3a – marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur. Det är också på denna marknad som PTS har fokuserat sin tillsyn under det första halvåret 2015.

Varje år tar PTS fram en tillsynsplan i dialog med marknadens aktörer. Två gånger per år sammanställer PTS sedan en tillsynsrapport och redovisar där resultatet av genomförd tillsyn, både planlagd och händelsestyrd. 

De nya skyldigheterna i beslutet har dominerat i tillsynen

Tillsynen har under första halvan av 2015 fokuserat framför allt på de nya skyldigheterna i SMP-beslutet för marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (3a). PTS har särskilt prioriterat tillsyn av den förstärkta icke-diskrimineringsskyldigheten (EoI).  Enligt den ska Telia Sonera tillhandahålla samma tillträdesprodukter externt som internt och på samma villkor. Fler nya skyldigheter som varit fall för tillsyn är bland annat skyldigheter om kanalisationstillträde, lokalt virtuellt tillträde till koppar och tekniskt replikerbarhetstest.

Ta del av rapporten.

Mer information
Roger Gustafsson, konkurrensavdelningen, tfn: 073-644 57 52
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55