Byanätskartan visar lokala bredbandsinitiativ

2016-10-27

För att underlätta för lokala bredbandsinitiativ och marknadsaktörer att komma i kontakt med varandra och få till samarbeten kring bredbandsutbyggnad lanserar Post- och telestyrelsen (PTS) idag e-tjänsten ”Byanätskartan”.

Bredbandsutbyggnad på landsbygden har ökat de senaste åren. Såväl lokala initiativ som kommuners, regioners och länsstyrelsers insatser är viktiga i detta arbete.

En förutsättning för utbyggnaden är att dessa lokala initiativ, byanäten, kommer i kontakt med och kan anslutas till en professionell nätägares bredbandsnät. Processen blir också enklare om byanäten kan ta del av kunskap och erfarenheter från andra byanät. Därför har PTS i samarbete med Bredbandsforum utvecklat Byanätskartan. (Bredbandsforum är en del av regeringens bredbandsstrategi och arbetar för att målen i den nationella bredbandsstrategin ska nås.)

Kartan visar på lokala bredbandsinitiativ som etablerats både med och utan offentligt stöd, oavsett om man befinner sig i början på byanätsprocessen eller om man har byggt klart.

Byanätskartan verktyg i kommande samverkansgrupp

Eftersom de lokala initiativen är viktiga för bredbandsutbyggnad på landsbygden kommer Bredbandsforum inom kort att lansera ett byanätsforum. Tanken är att erbjuda vägledning och information om byanätsutbyggnad samt möjliggöra för byanät och andra aktörer att samarbeta och nätverka med varandra. PTS kommer att aktivt delta i Byanätsforum och erbjuder i det här sammanhanget Byanätskartan som ett sätt att få en översikt över byanät i Sverige.

Byanätskartan del av Bredbandskartan

Byanätskartan är en av de kartor som ligger i PTS e-tjänst Bredbandskartan. Bredbandskartan innehåller sju olika kartor som bland annat visar på tillgången till bredband i Sverige (teknik och hastighet), nätägare och internetleverantörer i närheten av en viss plats och vilka län och kommuner som har en bredbandsstrategi.

Besök Bredbandskartan på www.bredbandskartan.se eller gå till www.bredbandskartan.se/byanat för att komma direkt till Byanätskartan.

Mer information
Jennifer Sevallius, konsumentmarknadsavdelningen, tfn: 073-644 55 91
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55