Branschdialog kring säker infrastruktur

2015-01-30

Vid ett möte på PTS i dag beslutades att starta en branschdialog kring säker infrastruktur. Bakgrunden är de överbelastningsattacker som inträffat den senaste tiden.

Post- och telestyrelsen (PTS) har i dag haft möte med branschens aktörer för att diskutera den senaste tidens överbelastningsattacker. Sammanlagt deltog ett tjugotal representanter från de största internetoperatörerna.

Vid mötet presenterade Tele2 och TeliaSonera ett gemensamt initiativ där operatörer ska samarbeta kring säkerhetsfrågor som berör kommunikationsinfrastruktur. Syftet med samarbetet kommer bland annat vara att utbyta information kring överbelastningsattacker och hur dessa kan hanteras.

– Det var ett mycket bra möte där alla deltagare bidrog. Det är glädjande att branschen nu har tagit initiativ till ett sådant här samarbete vilket jag tror ökar förmågan så att de bättre kan motstå och hantera den här typen av attacker. Men även om operatörerna har ett stort ansvar, så är det viktigt att samhällsviktiga användare identifierar sitt skyddsbehov mot överbelastningsattacker och upphandlar lämpliga tjänster därefter, säger Ove Landberg, chef för PTS enhet för robusthet och beredskap.

Mer information
Ove Landberg, chef PTS enhet för enhet för robusthet och beredskap, tfn: 073-644 56 59
PTS presstelefon, tfn: 08-678 55 55