2015


För att underlätta för lokala bredbandsinitiativ och marknadsaktörer att komma i kontakt med varandra och få till samarbeten kring bredbandsutbyggnad lanserar Post- och telestyrelsen (PTS) idag e-tjänsten ”Byanätskartan”.

27 oktober 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) stängde tjänsten ”Fejjan för alla” den 29 december 2015 på grund av att Facebook minskar rättigheterna för många applikationer att hämta information från Facebook. Tjänsten gav personer med dövblindhet och synnedsättning tillgång till Facebook med hjälp av ett förenklat gränssnitt. Nu arbetar PTS med att påverka och samverka med företaget Facebook för att öka tillgängligheten till det sociala nätverket för personer med funktionsnedsättning.

14 januari 2016


Det är tio år sedan stormen Gudrun inträffade, den 8 januari 2005. Sedan dess ser PTS att sektorns förmåga att motstå och hantera allvarliga händelser har blivit bättre främst vad avser förbättrad samverkan och krisberedskap, ökad motståndskraft och förbättrad informationsförmedling.

7 januari 2016


PTS publicerar i dag en rapport om myndighetens konkurrenstillsyn under 2015. PTS vill också ha synpunkter på vilka områden PTS bör granska under 2016.

18 december 2015


Kundplacerade modem och routrar som tillhandahålls och kan kontrolleras av operatören omfattas av säkerhetskrav i LEK och PTS föreskrifter.

16 december 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) och Svenska Filminstitutet har fått pris för sitt arbete med att via ny digital teknik göra bio tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar.

24 november 2015


För att få behandla vissa uppgifter om en abonnent behöver operatörerna inhämta samtycke. PTS förtydligar nu hur samtycke inhämtas och vilken information om behandlingen som ska lämnas.

15 oktober 2015


Informationssäkerhet bör behandlas som en ekonomisk snarare än en teknisk fråga, och bör vara en del av en organisations övergripande riskhantering och beslutsfattande.

2 oktober 2015


De nordiska regleringsmyndigheterna för elektronisk kommunikation har tagit fram en gemensam ståndpunkt i frågan om strategin för “Digital Single Market” (DSM), som EU-kommissionen presenterade i maj i år och som för nävarande samråds.

26 augusti 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) publicerar i dag en rapport om myndighetens konkurrenstillsyn för första halvåret 2015.

22 juni 2015