Nu kan personer med dövblindhet använda Facebook

2014-02-07

Personer med dövblindhet och andra personer med synnedsättning kan nu använda Facebook genom ett särskilt anpassat gränssnitt. Bakom tjänsten står Post- och telestyrelsen (PTS).

Tjänsten fungerar på smarta telefoner, surfplattor och datorer, eftersom den anpassar sig automatiskt efter vilken typ av terminal man använder.

Det vanliga Facebook-gränssnittet är för svårt att använda för personer med dövblindhet och andra svårt synskadade. Därför såg PTS ett behov av att ta fram ett mer användarvänligt gränssnitt som fungerar med hjälpmedel som skärmläsarprogram, punktskriftdisplay och förstoringsprogram.

- För många är det en självklarhet att kunna använda Facebook. Nu kan personer med dövblindhet och svårt synskadade kommunicera med andra på lika villkor, säger Anna Boström, chef för enheten för inkluderande it och telefoni på PTS.

Utvecklad i nära samarbete med användare

Alla funktioner som finns på vanliga Facebook finns inte i tjänsten, men det viktigaste som att skriva status, skriva meddelanden till vänner, gå med i grupper och svara på events.

Utveckligen har skett i nära samarbete med Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB). Personer med dövblindhet har varit med under hela utvecklingsprocessen och kontinuerligt testat tjänsten. Möjliga användare av Facebook-tjänsten är Sveriges 2 500 dövblinda, men även landets 100 000 synskadade.

Tjänsten har utvecklats av HiQ på uppdrag av PTS.

Facebook-tjänst för personer med dövblindhet: http://www.fejjanforalla.se/

För mer information:
Anders Franzén, projektledare, PTS: 073-644 55 56
PTS presstjänst: 08-678 55 55