2014


PTS publicerar i dag en rapport om tillsynen på marknaderna för nätinfrastruktur- och bitströmstillträde under 2014. PTS vill också ha synpunkter på vilka områden PTS bör granska under 2015.

19 december 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) har utsett fjorton vinnare i den nionde omgången av tävlingen ”Innovation för alla”. Den här gången var temat ”Nåbar för alla?” och de vinnande projekten får dela på drygt 13,4 miljoner kronor i finansiering.

18 december 2014


Post- och telestyrelsen (PTS) kommer under januari att kalla branschaktörer till ett möte om den senaste tidens överbelastningsattacker som orsakat störningar hos flera internetoperatörer.

11 december 2014


Den 1 januari 2015 blir det enligt diskrimineringslagen förbjudet att diskriminera personer med funktionsnedsättning genom bristande tillgänglighet. Använd ett nytt verktyg för att få konkreta tips på hur din webbplats blir mer tillgänglig. Du hittar verktyget på E-delegationens webbplats webbriktlinjer.se/testa från och med 1 december 2014.

1 december 2014


Tele- och bredbandsoperatörernas avtal med konsumenterna ska vara tydliga, lättillgängliga och heltäckande. Nu inleder Post- och telestyrelsen (PTS) tillsyn för att se om operatörerna uppfyller kraven.

26 november 2014


Antalet abonnemang via fiber har ökat kraftigt och är nu den vanligaste formen av fast bredband. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telemarknad första halvåret 2014.

20 november 2014


Nu har startskottet gått för Post- och telestyrelsens (PTS) nya innovationstävling med temat ”Förenkla för föräldrar”. Företag och andra organisationer har möjlighet att vinna upp till 1,7 miljoner per projekt. Syftet är att få fram lösningar som kan underlätta i vardagen för föräldrar, oavsett vilken funktionsförmåga de har.

4 november 2014


Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger i dag Com Hem att återuppta lagringen av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål. Operatören lagrar sedan april endast uppgifter av kommersiella skäl.

1 oktober 2014


Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger i dag Tele2 att återuppta lagringen av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål. Tele2 lagrar sedan april endast uppgifter av kommersiella skäl.

27 juni 2014


Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskarta, som visar tillgång till bredband där folk bor och jobbar, är nu uppdaterad med färsk statistik.

24 juni 2014