Tillgång till kontanttjänster uppfyller lagens krav

2023-05-03

PTS har granskat om det finns tillräckligt med platser för kontantuttag och dagskasseinsättningar i landet. Tillgången till kontanttjänster uppfyller lagens krav och ett ärende kommer därför inte lämnas över till Finansinspektionen.

Enligt betaltjänstlagen är vissa större kreditinstitut och filialer till kreditinstitut skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättningar i betryggande utsträckning i hela landet. Skyldigheten innebär att endast en mindre andel av befolkningen får ha ett längre vägavstånd än 25 km till närmaste plats för kontantuttag respektive dagskasseinsättningar.

Granskning av geografisk täckning och öppettider

PTS har samlat in uppgifter om platser för kontantuttag och dagskasseinsättningar, som läget var den 1 mars 2023, och gjort beräkningar utifrån dessa. I beräkningarna har PTS inte tagit med platser som har ett inrapporterat tillträdeshinder, platser som endast är säsongsöppna och platser där man som kund måste boka tid för att ta ut kontanter eller sätta in dagskassor.

PTS har också gjort en granskning av om det finns platser för kontanttjänster som inte har rimliga öppettider. Resultatet av granskningen är att ingen plats tas bort från beräkningarna på grund av begränsade öppettider.

Tillräcklig tillgång

PTS beräkningar visar att:

  • 0,27 procent av Sveriges befolkning har längre än 25 km till närmaste plats för kontantuttag. Denna andel får enligt regelverket vara högst 0,3 procent.
  • 1,04 procent av befolkningen har längre än 25 km till närmaste plats för dagskasseinsättning. I detta fall är kravet maximalt 1,22 procent.

Beräkningarna visar att det finns tillgång till kontanttjänster i betryggande utsträckning i hela landet sett till de gränser som anges i betaltjänstförordningen.

Klicka här för att läsa beslutet.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55