Tillgång till kontanttjänster uppfyller lagens krav

2022-11-29

PTS har granskat om det finns tillräckligt med platser för kontantuttag och dagskasseinsättning i landet. Tillgången till kontanttjänster uppfyller lagens krav och ett ärende kommer därför inte lämna över ärendet till Finansinspektionen.

Enligt lagen är vissa större kreditinstitut och filialer till kreditinstitut skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättning i betryggande utsträckning i hela landet. Skyldigheten innebär att endast en mindre andel av befolkningen får ha ett längre vägavstånd än 25 km till närmaste plats för kontantuttag respektive dagskasseinsättning.

Granskning av geografisk täckning och öppettider

PTS har samlat in uppgifter om platser för kontantuttag och dagskasseinsättning, som läget varden 1 september 2022, och gjort beräkningar utifrån dessa. I beräkningarna har PTS inte tagit med platser där det för närvarande inte bedrivs någon verksamhet, platser som har ett inrapporterat tillträdeshinder eller platser som endast är säsongsöppna.

PTS har också gjort en granskning av om det finns platser för kontanttjänster som inte har rimliga öppettider. Resultatet av granskningen är att ingen plats tas bort från beräkningarna på grund av begränsade öppettider.

Tillräcklig tillgång

PTS beräkningar visar att:

  • 0,28 procent av Sveriges befolkning har längre än 25 km till närmaste plats för kontantuttag. Denna andel får enligt regelverket vara högst 0,3 procent.
  • 1,09 procent av befolkningen har längre än 25 km till närmaste plats för dagskasseinsättning. I detta fall är kravet maximalt 1,22 procent.

Beräkningarna visar att det finns tillgång till kontanttjänster i betryggande utsträckning i hela landet sett till de gränser som anges i betaltjänstförordningen.

Klicka här för att läsa beslutet.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55