Tillgång på kontanttjänster uppfyller lagens krav

2022-06-23

Post- och telestyrelsen (PTS) har för tredje gången granskat om det finns tillräckligt med platser för kontantuttag och dagskasseinsättning i landet och kommer inte att lämna över något ärende till Finansinspektionen. Tillgången på kontanttjänster uppfyller lagens krav.

Sedan den 1 januari 2021 är vissa större kreditinstitut och filialer till kreditinstitut skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättning i betryggande utsträckning i hela landet. Skyldigheten innebär att endast en mindre andel av befolkningen får ha ett längre vägavstånd än 25 km till närmaste plats för kontantuttag respektive dagskasseinsättning.

Kontroll av geografisk efterlevnad och öppettider

PTS har kontrollerat den geografiska efterlevnaden av regleringen. Det innebär att PTS har samlat in uppgifter om platser för kontantuttag och dagskasseinsättning per den 1 mars 2022 och gjort beräkningar utifrån dessa. I beräkningarna har PTS inte tagit med platser där det för närvarande inte bedrivs någon verksamhet, platser som har ett inrapporterat tillträdeshinder eller platser som endast är säsongsöppna.

PTS har också gjort en begränsad granskning av om det finns platser för kontanttjänster som inte har rimliga öppettider. Resultatet av granskningen är att ingen plats tas bort från beräkningarna på grund av sina öppettider.

PTS beräkningar visar att 0,26 procent av Sveriges befolkning har längre än 25 km till närmaste plats för kontantuttag. Denna andel får enligt regelverket vara högst 0,3 procent. Samtidigt är det 1,00 procent av befolkningen som har längre än 25 km till närmaste plats för dagskasseinsättning. I detta fall är kravet maximalt 1,22 procent.

Eftersom beräkningarna visar att marknaden för närvarande tillhandahåller platser för kontanttjänster i betryggande utsträckning avslutar PTS granskningen av uppgifter från den 1 mars 2022.

Fortsatt granskning

PTS kommer under 2022 att fortsätta arbetet med att kontrollera tillgången till kontantuttag och dagskasseinsättning och om det finns platser som inte ska tas med i beräkningarna på grund av att de inte har rimliga öppettider.

Klicka här för att läsa beslutet.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55