PTS fortsätter tillsynen över marknaden för kontanttjänster

2021-12-17

Post- och telestyrelsen (PTS) granskar regelefterlevnaden på marknaden för kontanttjänster genom en ny uppgiftsinsamling.

Större kreditinstitut är från och med den 1 januari 2021 skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättning. Enligt betaltjänstlagen får PTS begära in de uppgifter som krävs för att myndigheten ska kunna genomföra sitt uppdrag. Uppgifterna samlas in tillsammans med Tillväxtverket. PTS har tidigare genomfört två uppgiftsinsamlingar (Genomförd tillsyn | PTS).

Ny uppgiftsinsamling

PTS vänder sig återigen till företag som tillhandahåller platser för kontantuttag eller dagskasseinsättning med en begäran om uppgifter. Företagen ska bland annat lämna information om var i landet de tillhandahåller tjänster som exempelvis uttags- och insättningsautomater, bankkassor, ombud och serviceboxar.

Företagen ska lämna uppgifterna under perioden den 28 februari – 11 mars 2022. Tillsynsobjekten ska även lämna uppgifter under perioden 21 mars – 1 april 2022.

Uppgifterna ska lämnas in till Tillväxtverket via Pipos-applikationen Kontantanalys.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Dokument