PTS fortsätter tillsynen över marknaden för kontanttjänster

2021-06-23

Större kreditinstitut är från och med den 1 januari 2021 skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättning. Nu fortsätter Post- och telestyrelsen (PTS) sin granskning av regelefterlevnad på marknaden för kontanttjänster genom en ny uppgiftsinsamling.

Enligt betaltjänstlagen får PTS begära in de uppgifter som krävs för att myndigheten ska kunna genomföra sitt uppdrag. Uppgifterna samlas in tillsammans med Tillväxtverket. Den första skarpa uppgiftsinsamlingen genomfördes under våren.

Ny informationsinsamling

PTS vänder sig nu återigen till företag som tillhandahåller platser för kontantuttag eller dagskasseinsättning med en ny begäran om uppgifter. Företagen ska lämna information om var i landet de tillhandahåller tjänster som exempelvis uttags- och insättningsautomater, bankkontor, ombud och serviceboxar. Informationen ska även beskriva hur tillgängligheten ser ut samt om tjänsten är förknippad med några avgifter.

Företagen ska lämna uppgifterna under perioden den 23 augusti – 3 september 2021. Tillsynsobjekten ska även lämna uppgifter under perioden 13 september – 24 september 2021. Uppgifterna ska lämnas in till Tillväxtverket via Pipos-applikationen Kontantanalys.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55