Ingen ytterligare åtgärd efter tillsyn av kontanttjänster

2021-06-24

Post- och telestyrelsen (PTS) har för första gången granskat om det finns tillräckligt med platser för kontantuttag och dagskasseinsättning i landet. Utifrån en första begränsad geografisk kontroll kommer PTS inte att lämna över något ärende till Finansinspektionen. PTS kommer nu att fortsätta granska utvecklingen på marknaden.

Sedan den 1 januari 2021 är större kreditinstitut skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättning i betryggande utsträckning i hela landet. Skyldigheterna innebär att endast en mindre andel av befolkningen får ha ett längre vägavstånd än 25 km till närmaste ställe för kontantuttag respektive för dagskasseinsättning.

Kontroll av geografisk efterlevnad

PTS har nu kontrollerat den geografiska efterlevnaden av regleringen. Det innebär att PTS har samlat in uppgifter om platser för kontantuttag och dagskasseinsättning per den 1 mars, och gjort beräkningar utifrån dessa. I beräkningarna har PTS inte tagit med platser som för närvarande inte bedriver någon verksamhet eller har ett inrapporterat tillträdeshinder (exempelvis entrébiljett).

  • Beräkningarna visar att 0,26 procent av Sveriges befolkning har längre än 25 km till närmaste plats för kontantuttag. Denna siffra får enligt lagen vara högst 0,3 procent.
  • Samtidigt är det 1,11 procent som har längre än 25 km till närmaste plats för dagskasseinsättning. I detta fall är lagkravet maximalt 1,22 procent.

Eftersom dessa beräkningar visar att marknaden tillhandahåller platser för kontanttjänster i betryggande utsträckning så avslutar PTS granskningen av uppgifter från den 1 mars 2021.

Fortsatt granskning behövs

I den här första tillsynsomgången har PTS som sagt fokuserat på den geografiska tillgången till tjänsterna. PTS har inte tittat på om kontanttjänsterna har rimliga öppettider eller avgifter eller är möjliga att använda för personer med funktionsnedsättning. Den dagen PTS väljer att närmare granska dessa aspekter av kreditinstitutens skyldigheter att tillhandahålla platser för kontanttjänster kan fler inrapporterade platser komma att exkluderas från beräkningarna, vilket kan påverka resultatet.

PTS kommer nu att fortsätta arbetet med att kontrollera tillgången till kontantuttag och dagskasseinsättning, närmast genom en ny uppgiftsinsamling mot slutet av sommaren.

Klicka här för att läsa PTS bedömning

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55