Inbjudan till informationsmöte inom PTS kontanttjänsttillsyn

2021-04-08

Välkommen att delta på ett informationsmöte där PTS presenterar sin vägledning inom kontanttjänsttillsynen, med processbeskrivning och bedömningsgrunder avseende platsers tillgänglighet och användarvänlighet.

Tid: Torsdagen den 22 april kl. 10.00-11.00

Plats: Webbmöte (Zoom)

Anmälan: Inbjudan riktar sig främst till de kreditinstitut som omfattas av skyldigheten att tillhandahålla kontanttjänster, Finansinspektionen och Tillväxtverket. Övrigt deltagande sker i mån av plats. Skicka din anmälan till kontanttillsyn@pts.se senast den 20 april 2021, för att få en länk till det digitala mötet senast dagen innan mötet.

Från och med årsskiftet 2021 ska de större kreditinstituten i Sverige tillhandahålla platser för kontantuttag respektive dagskasseinsättning i betryggande utsträckning i hela landet. PTS är den myndighet som övervakar att lagen efterlevs. I skyldigheterna att tillhandahålla platser för kontanttjänster ligger dels ett geografiskt krav på hur långt platserna får ligga från en majoritet av befolkningen, dels ett funktionellt krav på att platserna ska vara tillgängliga och användarvänliga.

PTS har nu kommit med en vägledning som beskriver hur myndigheten kommer att hantera den funktionella delen av skyldigheterna inom tillsynen. Vi bjuder därför in till ett informationsmöte där vi presenterar vägledningen närmare.

PTS vägledning med processbeskrivning och bedömningsgrunder avseende platsers tillgänglighet och användarvänlighet hittar du här.

Hör gärna av dig till kontanttillsyn@pts.se eller 08-678 55 00 om du har några frågor inför mötet.

Välkomna!