Nyheter

Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


Svenskarna är i huvudsak nöjda med hur postservicen fungerar. Något mer än hälften anser sig inte vara beroende av att få post fem dagar i veckan. Det visar en undersökning som Post- och telestyrelsen (PTS) har låtit genomföra.

25 februari 2014


Post- och telestyrelsen (PTS) har i dag beslutat i ett tvistlösningsärende som gäller pris för samtalsterminering i mobilnät. Parterna i ärendet är Tele2 och Hi3G (Tre).

20 februari 2014


PTS ställer konkreta krav på hur operatörerna ska skydda sina kunders uppgifter och kommunikation. PTS tydliggör nu regelverket till skydd för den personliga integriteten genom nya föreskrifter.

18 februari 2014


Post- och telestyrelsen (PTS) presenterar idag myndighetens plan för konkurrenstillsyn inom bredbandsområdet 2014.

18 februari 2014


Tre externa talare är nu klara till PTS marknadsdag den 2 april, däribland Roberto Viola, DG Connect, Europeiska kommissionen, och Daniel Johansson, statssekreterare, Näringsdepartementet. Anmäl dig redan i dag.

14 februari 2014


Idag kostar ett mobiltelefonabonnemang i Sverige med 100 eller 900 samtal lika mycket. Det beror på att allt fler abonnemang är så kallade fastprisabonnemang, med ett fast pris på fria eller ett stort antal samtal och sms. Det visar den prisanalys som Post- och telestyrelsens (PTS) gjort i rapporten ”Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013”.

13 februari 2014


Post- och telestyrelsen (PTS) inleder nu en granskning kring hur reglerna om webbkakor efterlevs. Syftet med granskningen är att få fram praxis och vägledning kring hur reglerna ska följas.

11 februari 2014


På lång sikt innebär en förändring av nummerplanen att riktnumren tas bort i Sverige, och på kort sikt att det ska bli möjligt att flytta med sitt fasta telefonnummer till ett annat riktnummerområde. Det framgår i PTS strategi för telefoninummerplanen som går ut på remiss till marknadens aktörer idag.

11 februari 2014


Alla som bor, verkar och vistas i Sverige ska ha tillgång till tillräcklig täckning och kapacitet i internettjänster där man är. Det menar Bredbandsforums arbetsgrupp som lämnat sin slutrapport till it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

7 februari 2014


Personer med dövblindhet och andra personer med synnedsättning kan nu använda Facebook genom ett särskilt anpassat gränssnitt. Bakom tjänsten står PTS.

7 februari 2014