Nyheter

Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


De nordiska regleringsmyndigheterna inom kommunikation har enats om att formalisera sitt samarbete på nordisk nivå och ha ett ordförandeskap som roterar på årsbasis.

6 maj 2015


Att kunna använda mobilnätet inomhus har blivit allt viktigare för många. Men vad ska man göra om täckningen från mobilnätet inte räcker till? PTS har tagit fram information och goda råd för konsumenter.

5 maj 2015


Utlysning för PTS elfte innovationstävling där varje vinnare kan få upp till 1,7 miljoner.

5 maj 2015


Investeringarna i fast och mobil bredbandsinfrastruktur har ökat mellan 2013 och 2014. Det statliga bredbandsstödet har haft positiva effekter på marknadsaktörernas intresse för landsbygden, olika intressenters engagemang, kunders efterfrågan på fiber och därmed också på investeringarna. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) uppföljning av regeringens bredbandsmål

30 april 2015


Företagare ska den senaste tiden ha blivit uppringda av försäljare som påstår sig agera på licens av Post- och telestyrelsen (PTS) för att sälja en teknisk programvara.

30 april 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) skickar i dag ut ett förslag till beslut vars syfte är att förlänga det tekniska skyddet för järnvägens kommunikationssystem GSM-R. Skyddet innebär fortsatta begränsningar fram till 1 juli 2016 för de mobiloperatörer som har tillstånd i frekvensbandet 900 MHz närmast det frekvensutrymme som järnvägens kommunikationssystem använder.

29 april 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger Teracom att rätta till sin prissättning, i enlighet med de skyldigheter som PTS har beslutat om.

23 april 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar med att uppdatera kalkylmodellen för mobilnät i syfte att fastställa ny prisnivå från och med den 1 juli 2015.

22 april 2015


Enligt en dom från EU-domstolen i dag ska vissa av PostNords tjänster nu momsbefrias. Post- och telestyrelsen (PTS) kommer att analysera domen och dess konsekvenser.

21 april 2015


Problem med avbrott var det vanligaste konsumentklagomålet till Post- och telestyrelsen (PTS) under årets första kvartal. Det visar PTS rapport ”Konsumentklagomål på telefoni och bredband” för perioden januari till mars 2015.

20 april 2015