Nyheter

Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


Post- och telestyrelsen (PTS) föreslår ett antal ändringar i toppdomänlagen. Bland annat att namn som betecknar en nation, region eller annan geografisk beteckning av nationellt intresse ska kunna utgöra nationell toppdomän.

31 mars 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) underrättar Teracom om att myndigheten har anledning att tro att företaget inte följer de skyldigheter som PTS har beslutat om.

27 mars 2015


Tillgången till fiber ökar kraftigt i vissa kommuner, några med så mycket som 30 procentenheter eller mer.

24 mars 2015


Efter de omfattande störningar som drabbade Tele2 i slutet av februari i år har PTS inlett tillsyn över bolaget.

24 mars 2015


PTS gör en rättelse med anledning av redigeringsfel i skyldighetsbeslutet om marknaden för lokalt tillträde (marknad 3a). Beslutet fattades den 19 februari 2015 av PTS styrelse.

20 mars 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) har idag fastställt sin plan för konkurrenstillsyn under 2015. Tillsynen av att Telia Sonera inte diskriminerar andra operatörer får en högre prioritet i och med ny reglering som fokuserar på icke-diskriminering.

10 mars 2015


Nu är två nya programpunkter klara för PTS marknadsdag den 15 april. Det handlar om 700 MHz-bandet respektive den nya bredbandsregleringen.

10 mars 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) kräver i dag att återförsäljaren HIPS AB återkallar sålda repeatrar som kan orsaka störningar i mobilnäten. Företaget ska också betala PTS kostnader för provning av utrustningen.

6 mars 2015


PTS ger nu marknadens aktörer möjlighet att lämna synpunkter på PTS förstudie avseende framtida användning och tilldelning av frekvensbandet 1775–1780/1870–1875 MHz.

3 mars 2015


4G-näten täcker allt större del av Sveriges yta.

2 mars 2015