Nyheter

Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


PTS gör en rättelse med anledning av redigeringsfel i skyldighetsbeslutet om marknaden för lokalt tillträde (marknad 3a). Beslutet fattades den 19 februari 2015 av PTS styrelse.

20 mars 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) har idag fastställt sin plan för konkurrenstillsyn under 2015. Tillsynen av att Telia Sonera inte diskriminerar andra operatörer får en högre prioritet i och med ny reglering som fokuserar på icke-diskriminering.

10 mars 2015


Nu är två nya programpunkter klara för PTS marknadsdag den 15 april. Det handlar om 700 MHz-bandet respektive den nya bredbandsregleringen.

10 mars 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) kräver i dag att återförsäljaren HIPS AB återkallar sålda repeatrar som kan orsaka störningar i mobilnäten. Företaget ska också betala PTS kostnader för provning av utrustningen.

6 mars 2015


PTS ger nu marknadens aktörer möjlighet att lämna synpunkter på PTS förstudie avseende framtida användning och tilldelning av frekvensbandet 1775–1780/1870–1875 MHz.

3 mars 2015


4G-näten täcker allt större del av Sveriges yta.

2 mars 2015


Nyligen drabbades telenäten av stora störningar. På Post- och telestyrelsens (PTS) marknadsdag kommer frågan om säkra nät och tjänster att diskuteras.

27 februari 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört en förstudie om lämplig framtida användning för 700 MHz-bandet (694-790 MHz), som efter ett regeringsbeslut ska bli tillgängligt för annan användning än marksänd tv från 1 april 2017. Externa intressenter har nu möjlighet att lämna synpunkter på förstudierapporten.

27 februari 2015


Just nu är det störningar på mobiltelefonin i stora delar av landet. Störningarna kan även påverka internet. PTS följer frågan och står i kontakt med operatörerna. Aktuell driftinformation finns på operatörernas webbplatser.

23 februari 2015


De berörda operatörerna har under eftermiddagen bekräftat till PTS att de störningar i mobilnäten som drabbat landet under dagen nu är avhjälpta.

23 februari 2015